μηχανηματα μαρμαρου

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

en | gr

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΑΚΙΑ

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας
Η λάσπη αντλείται μέσω βυθιζόμενης αντλίας αυτόματα από τη δεξαμενή του υπολειπόμενου νερού όπου η στάθμη ελέγχεται επίσης αυτόματα στην ειδική μεταλλική κατασκευή στην οποία ταυτόχρονα ρέει μίγμα (ίζημα) το οποίο βοηθά στην κατακάθιση της λάσπης.

 

 

 

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του νερού – λάσπης χωρίς κόστος συντήρησης.

Το πλεονέκτημα του είναι ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας θα λάβετε:
1) Καθαρό νερό με χαμηλό κόστος λειτουργίας, έτοιμο για να ξαναχρησιμοποιηθεί.
2) Η λάσπη διοχετεύεται στους ειδικούς σάκους, και αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα της λάσπης, οι σάκοι αφαιρούνται.

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας
Η μεταλλική κατασκευή διαθέτει πλήρη αυτοματισμό και έλεγχο στάθμης.

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας
Οι ειδικοί σάκοι αφυδάτωσης λάσπης μπορεί να είναι 4, 6 ή 8 ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες

 
 
   
Created by