ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ-ΕΛΕΝΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

en | gr

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Π. ΕΛΕΝΗΣ

Σκοπός και όραμα της εταιρίας Ελένης-Μηχανήματα Μαρμάρουείναι να εισάγει στο χώρο του μαρμάρου - γρανίτη - πέτρας, υψηλή τεχνολογία και μηχανήματα μαρμαρου που να εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία.

Χάρη στην ποιότητα των μηχανημάτων και στο υπεύθυνο σέρβις η εταιρεία γρήγορα κατάφερε να αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στο χώρο του μαρμάρου και να εδραιώσει τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Από τα τέλη της δεκαετίας του '90, εισέρχεται δυναμικά στην επιχείρηση ο Παναγιώτης Ελένης, γιος του Αναστασίου και η εταιρία ξεκινά να κατασκευάζει αυτόματα μηχανήματα μαρμάρου, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.


Σήμερα η εταιρεία Π. Ελένης marble machines στεγάζεται στη ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου Αττικής, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και στελεχώνεται από 20 και πλέον άτομα προσωπικό διαθέτοντας εξειδικευμένα συνεργεία.