μηχανηματα μαρμαρου

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

en | gr

Βιολογικός καθαρισμός με σιλό

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας
Tο συγκρότημα αποτελείται από:

1. Σίλο διαφόρων χωρητικοτήτων
2. Φιλτρόπρεσσα
3. Ισχυρή βυθιζόμενη υποβρύχια αντλία
4. Δεξαμενή ιζήματος
5. Δεξαμενή λάσπης

 


 

Tο αυτόματο συγκροτημα επεξεργασίας υδάτων καθαρίζει αποτελεσματικά τα απόβλητα των επιχειρήσεων μαρμάρου.

Το ανακυκλωμένο νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εξοικονομώντας έτσι μεγάλες ποσότητες νερού.

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας

 
 
 
   
Created by