μηχανήματα μαρμάρου
en | gr

Κόφτης απλός

Κόφτης

Κόφτης με περιστρεφόμενη κεφαλή, με χειροκίνητη ή ηλεκτρική (INVERTER) κίνηση βαγονιού Εχει δυνατότητα προσαρμοργής διαμορφωτικών εργλείων και ποτηριών. Ισχύς κινητρήρα από 15HP εώς 25HP.

Με δίσκο κοπής από 35 εώς 60cm (κατά περίπτωση) Κίνηση δίσκου πάνω, κάτω, μέσα έξω και περιστροφή με ηλεκτρομειωτήρες 0,5 HP έκαστος. Διαστάσεις βαγονιού 1×2,5 μ.

 

Κόφτης απλός μαρμάρου

Created by