μηχανηματα μαρμαρου

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

en | gr

ΞΕΦΑΡΔΙΣΤΗΡΑΣ

Μηχανή ξεφαρδίσματος πλακών μαρμάρου με μεταφορική ταινία.

Μηχανή ξεφαρδίσματος μαρμάρου σε μεταφορική ταινία με
α) 2 κεφαλές ανεξάρτητες
β) 4 κεφαλές ανεξάρτητες
γ) πολυδίσκο, δηλαδή σε έναν άξονα πολλοί δίσκοι

 

 

 

Αυτόματη μηχανή κοπής τύπου γέφυρας
Created by